På grund av rådande omständigheter så senarelägger vi Årsmötet till hösten.

 

 

Årsmöte den 10 september kl 17:00

 

Se mail för mer detaljer.